EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE

A collaboration between ESA & national partners

Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury

S raketou nad naší planetou

Česky

Výukový program seznamuje děti formou příběhu s vesmírem, kosmonautikou a dálkovým průzkumem Země. Výklad učitele se střídá s plněním úloh v pracovních listech a tvůrčí činností při výrobě papírové rakety.

  • Výukový program
  • 3.–5. ročník ZŠ
  • 5 vyučovacích hodin
  • Člověk a jeho svět

    Části programu na sebe navazují formou příběhu: po úvodní prezentaci o historii poznávání vesmíru si děti pro svou vlastní cestu do kosmu vyrobí papírovou raketu. Po fyzickém a odborném výcviku astronautů mohou sami odstartovat. Pozorují objekty kolem sebe a studují především družice. Splní odborné úlohy a vyrobí si vlastní družici, kterou vypustí na oběžnou dráhu, aby snímkovala Zemi. Družice posílá snímky a děti se snaží poznat, co znázorňují. Na závěr umělecky ztvární své vesmírné dojmy kresbou obrázku a z pracovních listů vytvoří knížku.

Program je koncipován primárně pro účely vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět s rozličnými přesahy do jiných oborů (matematika, český jazyk, angličtina).