EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE

A collaboration between ESA & national partners

Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury

Mlžná komora

2. stupeň ZŠStřední školy
Fyzika
Seminář
Česky

Výukový program MLŽNÁ KOMORA představuje laboratorní pokus pro střední školy. Žáci si sestaví mlžnou komoru, ve které pozorují důkazy radioaktivního rozpadu látek - kondenzační stopy radioaktivních částic. K dispozici je metodika pro učitele a pracovní listy pro žáky.

Mlžné komory jsou speciálně vyrobené nádoby, v nichž je možné pozorovat pohybující se nabité částice a částicová záření. V pokusu se mlžná komora používá k pozorování částic alfa a beta, produktů radioaktivního rozpadu233Th.

Žáci pozorují v mlžné komoře kondenzační stopy, které za sebou zanechávají nabité částice, a učí se identifikovat částice na základě vlastností těchto stop. V mlžné komoře lze také pozorovat kondenzační stopy vytvořené zářením z vesmíru, což může být výchozím bodem pro výklad o kosmickém záření a jejich odrážení magnetickým polem Země. Žáci si vyzkouší výpočty a zápis rovnic radioaktivní přeměny. Experiment pomůže s pochopením tématu předvedením praktické ukázky radioaktivní přeměny.

 

Metodika pro učitele v češtině

Pracovní listy pro žáky

Autor Lukáš Holman SCIENCE IN - Koordinátor

Zobrazit profil autora