EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE

A collaboration between ESA & national partners

Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury

Proběhlo národní finále soutěže CanSat!

Ve dnech 7. a 8. září se na letišti v brněnských Medlánkách uskutečnilo národní finále soutěže CanSat. I přesto, že v uplynulém roce stále panovaly velmi ztížené podmínky pro práci na školních projektech, se celkem 5 týmů utkalo o celkové vítězství. 

 

V úterý 7. 9. dopoledne se na letiště v brněnských Medlánkách začaly sjíždět soutěžní týmy z různých koutů Česka. Na letišti bylo pro týmy připraveno zázemí pro finální úpravy jejich satelitů a bylo znát, že každý se chce předvést v co nejlepším světle. Před oficiálním zahájením proto panoval čilý kutilký ruch, pájení, skládání padáčků, testy funkcionality.

Letošní ročník byly CanSaty vypouštěny z letadla, nicméně napříště byl soutěžícím přislíben start opravdové rakety. Mohli jsme si jí dokonce i prohlédnout, o demonstraci se postarala partnerská organizace Czech Rocket Society. 

Poté, co bylo všech 5 soutěžních týmů zaregistrováno a připraveno, proběhla technická přejímka strojů - kontrolovalo se, zda byly dodrženy předepsané rozměry, hmotnost a další kritické parametry. K našemu překvapení některé týmy paradoxně trápila příliš nízká hmotnost CanSatu, a tak na poslední chvíli probíhalo improvizované dovažování. Jeden z týmů pak nedodržel požadované rozměry a musel tak bohužel obdržet bodovou penalizaci. Po technické přejímce bylo rozlosováno pořadí, v jakém budou soutěžní CanSaty shazovány. Jelikož se letos finále účastnilo 5 týmů, tak bylo možné všechny týmy obsloužit naráz - pilot letadla po vzletu nabral výšku cca 300 metrů a poté dvakrát přeletěl území podél letiště - při každém přeletu vyhodil postupně několik CanSatů, které tímto okamžikem zahájily svoji misi. 

Každý z týmů měl primární úkol měřit základní data jako jsou teplota a tlak, a v pravidelných intervalech je posílat na antény, které si soutěžní týmy rovněž vytvořily. Sekundární úkol si týmy vymýšlely samy, a musíme říct, že nápady byly velmi kreativní - rovery, zkoumání podmínek pro existenci mikroorganismů, či měření kvality ovzduší. 
Bohužel bezdrátová komunikace s CanSatem nebyla u všech ideální, dva týmy ztratily schopnost se svým satelitem komunikovat, data se nicméně ukládala i do palubní paměti a bylo tedy stále možné misi vyhodnotit. 
Všechny CanSaty se na padácích úspěšně snesly na zem a byly vyzvednuty, ta největší práce týmy ale čekala - vyhodnotit nasbíraná data a prezentovat je následující den odborné porotě. 

Jeden z týmů - Pardubický UteslaSat-2021 nemohl být druhý soutěžní den přítomen, a tak mu bylo umožněno prezentovat výsledky své činnosti již v úterý odpoledne.

První den také dorazil tým Czech Rocket Society - tento spolek univerzitních studentů zabývajících se konstrukcemi raket bude v příštích ročnících zodpovědný za vynášení CanSatů skutečnou modelovou raketou - funkční letuschopný demonstrátor jsme si dokonce mohli prohlédnout, bohužel připravovaný ukázkový start rakety musel být na poslední chvíli kvůli vnějším vlivům zrušen. 

 

Druhý soutěžní den rovněž probíhal na letišti v Medlánkách - každý tým měl 10 minut na to prezentovat sebe, svůj stroj, a především data naměřená při soutěžním shozu. Shrnutí muselo být v angličtině a následně byl každý tým podroben otázkám poroty a ostatních týmů. 

Tým GykovySat z Vyškovského gymnázia, který se CanSatové soutěže účastní již třetím rokem dokázal zužitkovat zkušenosti z předešlých let, a se svým satelitem dobíjeným pomocí tří flexibilních solárních panelů zapůsobil na porotu. Ve své sekundární misi pak měřili kvalitu ovzduší, jmenovitě koncentrace oxidu uhelnatého, oxidu dusičitého, amoniaku, metanu a dalších plynů. Díky solárním panelů by tento CanSat mohl nepřetržitě operovat až půl roku. 

Další tým Úvaláci (který jak jméno naznačuje pochází z Úval) přišel s netradičním řešení malého roveru - jeho "kolečka" byla totiž vyosená, a pohyb tohoto roveru tak připomínal pohyb opilého chodce. Šlo o velmi zajímavé řešení, jelikož rover takto mohl zvládat mnohem náročnější terén. 

Tým PASPAL ze SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Místek ve své sekundární misi zkoumal podmínky pro život organismů - měřil například koncentraci oxidu uhličitého, nebo metanu. Tento tým vyčníval především velkým množstvím sponzorů, které dokázal pro svůj projekt získat. 

Poslední tým SpacePol z Gymnázia Polička zaujal pozornost už tím, že jako jediný tým měl ženské zastoupení - dokonce hned dvě šikovné dívky našly uplatnění v tomto týmu, který pojal sekundární misi obdobně jako kolegové z Úval formou roveru - tento ale měl více "klasická" kola. Bohužel trakce těchto koleček byla poměrně malá, a ač byl rover provozuschopný, tak se zmohl jen na "hrabání" na místě. SpacePol přesto z prezentace zanechal velmi dobrý dojem především díky skvělé interpretaci naměřených dat.  


Po bodovém ohodnocení a debatě poroty byly vyhášeni vítězové: 

Výhercem se stal tým GykovySat, který tak po několikaleté práci dosáhl na stupeň nejvyšší s hodnocením 91 bodů. Druhé místo obsadil tým Úvaláci s hodnocením 81,7 bodu. Bronzovou příčku vybojoval částečně-dívčí tým SpacePol, který od poroty obdržel celkem 74,7 bodu. Nepopulární bramborovou pozici získal tým PasPal s 63,5 body a poslední nicméně stále krásné finálové místo obsadil tým UteslaSat-2021, který měl na zpracování dat extrémně málo času. 

 

Fotogalerie z finále soutěže CanSat

Nesmírně děkujeme všem účastníkům, vedoucím učitelům a partnerům, že se soutěže zúčastnili či pomohli s její organizací a soutěž tak mohla proběhnout bez komplikací. 

Registrace na další ročník soutěže jsou již otevřeny, registrační formulář najdete ZDE

Autor SCIENCE IN SCIENCE IN - ESERO

Zobrazit profil autora